Bu lông, lục giác chìm, đầu bằng, M8x20 Sus304

Bu lông, lục giác chìm, đầu bằng, M8x20 Sus304

Ngoài môi trường muối (Nacl), chất liệu Sus304 chống hen rỉ tốt, chất liệu được làm bằng Sus304 bền bỉ tuyệt đối

Bình luận