Bu lông, M6x25 Sus304

Bu lông, M6x25 Sus304

Ngoài môi trường muối (Nacl), chất liệu Sus304 chống hen rỉ tốt, chất liệu được làm bằng Sus304 bền bỉ tuyệt đối

Bình luận