Bu lông, nở áo, M10x120 Sus304

Bu lông, nở áo, M10x120 Sus304

Ngoài môi trường muối (Nacl), chất liệu Sus304 chống hen rỉ tốt, chất liệu được làm bằng Sus304 bền bỉ tuyệt đối

Bình luận